Organisatie

Het Anker Charlois is een stichting die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 67503675


Het Anker Charlois heeft een bestuur, twee medewerkers en tientallen vrijwillige medewerkers. Hieronder is het organogram weergegeven.

 

 

Het bestuur van Het Anker wordt gevormd door zeven leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn twee leden vertegenwoordigers van de zendende kerken. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig. Ze worden voor vier jaar benoemd en kunnen herkozen worden. De vergaderfrequentie is tweemaandelijks. Het bestuur houdt zich bezig met het opstellen van een begroting, jaarrekening en jaarverslag. Daarnaast draagt ze zorg voor financiële middelen, huisvesting en personeel.

Dagelijks bestuur
Voorzitter:   Ton Verbeek
Secretaris:   Kirsten Huttinga-Hoogendijk
Penningmeester:  Paul Herwig
Algemeen adjunct: Maarten A. Ouwens

Het bestuur is bereikbaar via het mailadres: secretariaat @ hetankercharlois.nl

Bestuursleden
Lid:   Gerda den Hollander
Lid:   vacature

De betaalde medewerker die binnen Het Anker werkzaam zijn, zijn: Eline Ditsele, coördinator kinderwerk, en Mirjam Mul, kinderwerker. Voor het personeel is de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing.

Coördinator kinderwerk
Eline Ditsele draagt zorg voor alle activiteiten die voor de kinderen geörganiseerd worden. U kunt met Eline contact opnemen via het mailadres info @ hetankercharlois.nl.

Coördinatoren volwassenenwerk
Joke van der Gaauw draagt zorg voor alle activiteiten die voor volwassenen georganiseerd worden. Johan Tinke verzorgt de maandelijkse maaltijd. U kunt met hen contact opnemen via info @ hetankercharlois.nl.

Kinderwerker
Vanaf september 2022 is Mirjam Mul in dienst als kinderwerk. Zij organiseerd de dinsdagmiddagclub, de woensdagmiddagclub en verschillende algemene activiteiten voor kinderen. Mirjam is bereikbaar via Mirjam @ hetankercharlois.nl.

Vrijwillige medewerkers
Naast betaalde medewerkers kent Het Anker ook veel vrijwillige medewerkers. Daar draait Het Anker voor een groot deel op. In totaal hebben we nu ongeveer 40 vrijwillige medewerkers. De medewerkers behoren bij het team voor het kinderwerk of het team voor het volwassenwerk. De vrijwillige medewerkers zijn veelal afkomstig uit de stad Rotterdam, maar ook daarbuiten en zijn betrokken bij diverse kerken en groepen.

In het meerjarenbeleidsplan van 2017-2021 ‘verANKERd in Rotterdam-Charlois’ is meer te lezen over bestuur, medewerkers en hun werkwijze. Dit beleidsplan is te vinden op de pagina Publicaties.

Wil(t) u of jij (tijdelijk) werken bij Het Anker of wellicht een stage lopen? Kijk dan op de pagina Vacatures of er wat voor je bijzit of met wie je contact kunt opnemen.