Samenwerking

Het Anker erkent het belang van samenwerking en afstemming met partners om krachten te kunnen bundelen en maximaliseren en elkaars expertise te kunnen benutten. Zodoende kan de leefbaarheid in de wijken vergroot worden en de levenskwaliteit van de wijkbewoners, met name die van de jeugd, verbeterd worden.

We willen op verschillende fronten en met verschillende doeleinden het contact met partners onderhouden; met partners in uitvoering, met partners in arbeidskracht, met partners in visie en missie en met partners in financiƫn.

Het Anker werkt met veel verschillende organisaties in de wijk Charlois en de stad Rotterdam samen. Hieronder een overzicht:

- Protestantse gemeente Rotterdam Zuid
- Wijkgemeente Charlois
- Kerk van de Nazarener 
- Samen010