Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois

De Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois bestaat sinds 1954, maar de doelstelling is op 16 december 2016 gewijzigd. Vanaf dat moment is het uitvoerende werk overgenomen door Stichting Het Anker Charlois. De belangrijkste doelstelling is het beheren van het financiƫle vermogen, zodat ook op de langere termijn de tekorten in de exploitatiekosten van het werk van Stichting Het Anker Charlois gedekt zijn.

Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker heeft zelf geen personeel. Het bestuur van Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois wordt gevormd door zeven leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en genieten geen beloning. Ze worden voor vier jaar benoemd en kunnen herkozen worden. De vergaderfrequentie is tweemaal per jaar.

Bestuursleden Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois
Voorzitter:               Ton Verbeek
Secretaris:               Kirsten Huttinga-Hoogendijk
Penningmeester:      Paul Herwig
Algemeen adjunct:   Maarten A. Ouwens
Lid:                         Gerda den Hollander
Lid:                         vacature

Het bestuur is bereikbaar via het mailadres: secretariaat @ jeugdhavenhetanker.nl

Publicaties Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois

Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 5635378.

Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 41126443.