Over ons

Over ons
Het Anker Charlois bestaat al sinds 1954 als diaconaal-missionaire vrijwilligersorganisatie. Voorheen was ‘Het Anker’ (zoals deze in de volksmond kortweg wordt genoemd) bekend onder de naam ‘Stichting Jeugdhaven Charlois ’t Anker’. Vanaf 16 december 2016 zijn de activiteiten van Het Anker ondergebracht in een nieuwe stichting Het Anker Charlois. De doelstelling van deze nieuwe stichting past weer helemaal bij de activiteiten en de bedoeling van het werk in de wijk.

We zijn actief in de Rotterdamse wijken Carnisse en Oud-Charlois. We werken namens de Oude Kerk, wijkgemeente van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid.

Een stukje geschiedenis
Het werk van Het Anker vindt zijn oorsprong in de jaren voor de oorlog. Sociale bewogenheid is voor twee inwoners uit Carnisse een belangrijke drijfveer om zich te ontfermen over de kinderen van de Carnissebuurt. Zij organiseren bijeenkomsten in hun eigen huiskamer, die daarmee de voorloper is van de Jeugdhaven. Dankzij mond-tot-mondreclame wordt de huiskamer al gauw te klein en betrekt men het pand aan de Carnisselaan 40. Na de oorlog gaat de Jeugdhaven zich steeds meer richten op het clubwerk en wordt de Stichting ‘t Anker opgericht. Hiermee werd een begin gemaakt met het kinderevangelisatiewerk in Charlois.
Eind jaren zestig zetten veel kerkleden zich in om geld in te zamelen voor een eigen pand. Dat werd de Mezenstraat in Oud-Charlois. Zodoende kon ’t Anker nog meer werken aan haar zichtbaarheid in de wijk.  

VerANKERd in Rotterdam-Charlois
Afgelopen jaren hebben we in het kader van ons meerjarenbeleidsplan 2017-2021 “VerANKERd in Rotterdam-Charlois” gewerkt met projectplannen per schooljaar (van 1-9 tot 31-8). Het zijn totaalprogramma’s waar alle activiteiten onder vallen, behalve zondagsvieringen en de bestuurstaken van de stichting. Het beleidsplan hebben we vervolgens in jaarthema’s uitgewerkt.

In het seizoen 2017/2018 was dit “Een veilige haven”. Daarin stond centraal de veilige, vertrouwde sfeer en het regelen van het medewerkersbeleid, inclusief een vertrouwensarts en VOG’s voor de kinderleiding. Het jaar daarop (2018/2019) was het thema “Een betrouwbare haven”. We legden accenten op de wijze van omgaan met elkaar, de regelmaat en het uitbreiden van de professionele leiding. Vorig seizoen stond in het teken van “Een levendige haven”. Levendig door het plezier bij alle activiteiten, de viering van het 65-jarig jubileum en nieuwe initiatieven.

Voor 2020-2021 is het thema: Het Anker Charlois: “Een ruime haven. Een open en een ruime haven voor de vele ontmoetingen, gesprekken en gemeenschapsvorming, het bijdragen aan ontplooiing van talenten van jeugd en ouderen, dienstbaar voor de kwetsbaren en verlichten van hun dagelijks bestaan. Daar is ruimte voor nodig in onze samenleving. En continuïteit en verdieping van de relaties en contacten, het meeleven, het helpen bij de levens-en geloofsvragen.