Over ons

Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker heeft zelf geen personeel. Het bestuur van Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois wordt gevormd door zeven leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en genieten geen beloning. Ze worden voor vier jaar benoemd en kunnen herkozen worden. De vergaderfrequentie is tweemaal per jaar.

Bestuursleden Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois
Voorzitter:                         Ton Verbeek
Secretaris:                        Kirsten Huttinga-Hoogendijk
Penningmeester:              Paul Herwig
Tweede penningmeester: Dirk de Waard
Algemeen adjunct:            Maarten A. Ouwens
Lid:                                    Gerda den Hollander