Kerstfeest en Paasfeest

De kinderen vieren hun eigen Kerst- en Paasfeest. Maar ook voor u als volwassene is er een Kerstfeest en een Paasfeest.

Het Kerstfeest wordt met alle volwassenclubs gezamenlijk gehouden. Er vinden Bijbellezingen plaats, er worden gedichten voorgelezen, er is een kerstoverdenking, er wordt een verhaal verteld en er worden bekende kerstliederen gezongen. Als leden van de clubs mogen jullie je eigen bijdrage leveren tijdens het Kerstfeest.

Het Paasfeest viert elke club apart. De mensen van je eigen club ken je toch vaak het beste en het is mooi om dan tijdens het Paasfeest met elkaar paasliederen te zingen en uit de Bijbel te horen over de opstanding van de Heere Jezus. Ook wordt er tijdens het Paasfeest een heerlijk Paasmaal met elkaar genuttigd.
Op de koffieochtend wordt er rond Pasen ook wat extra aandacht aan Pasen gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van een extra potje bingo met mooie paasprijzen.